Vi får ny postadresse fra 1. februar 2017


Vi får ny postadresse fra 1. februar 2017

I forbindelse med omleggingen til felles postmottak får vår skole ny postadresse fra 1. februar 2017

Vi får ny postadresse fra 1. februar 2017

Hedmark fylkeskommune har satt i gang arbeidet med å etablere en felles post-/arkivtjeneste for sentraladministrasjon og de videregående skolene i Hedmark. I den forbindelse skal det etableres et felles postmottak.

Vår nye postadresse er:
Hamar katedralskole
Hedmark fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 HAMAR

Endringen gjelder kun brevpost – altså ikke pakker, aviser, blad o.l. Fakturaadressen og leveringsadressen blir som før.

Det blir viktig å skille mellom postadresse og leveringsadresse når den nye ordningen trer i kraft. Leveringsadressen skal benyttes for pakker, aviser, blad o.l.

Vår leveringsadresse er:
Hamar katedralskole
Postboks 1008
Storhamar 2305 Hamar