Valgdebatt på Hamar katedralskole


Valgdebatt på Hamar katedralskole

I dag var det valgdebatt på skolen, og representanter fra nasjonale partier fikk fortelle elevene om sine kampsaker.

Valgdebatt på Hamar katedralskole

I fellesarealet på skolen har partiene fått anledning til å drive valgkamp i dag. Skolevalg er en viktig del av valgkampen til de partipolitiske ungdomsorganisasjonene. Dette er også et pedagogisk virkemiddel i arbeidet med å øke den politiske kompetansen og interessen blant ungdom. Elevene blir direkte eksponert for politisk argumentasjon, noe som kan være avgjørende for at de som har stemmerett, faktisk benytter seg av stemmeretten sin.

Norge er det landet i verden med lengst erfaring med skoledebatter og skolevalg, det har vært skolevalg her siden 1989. Norsk senter for forskingsdata (NSD) spiller en sentral rolle i gjennomføring av skolevalg i Norge. Dette viser tydelig at styresmaktene legger vekt på demokratiopplæring.