VGO-dag 18/10


VGO-dag 18/10

Onsdag 18.10 .2017 er det VGO - dag på Hamar katedralskole.

Vi ønsker elever på 10.trinn velkommen!

VGO-dag 18/10