Studenter fra Universitetet i Oslo holdt foredrag for elever


Studenter fra Universitetet i Oslo holdt foredrag for elever

Studentene studerer psykologi, og formidlet både fagkunnskap og informasjon om studiet sitt til elevene.

Studenter fra Universitetet i Oslo holdt foredrag for elever

Forrige uke har flere psykologi-grupper på vg2 og vg3, etter initiativ fra psykologilærerne, hatt besøk av psykologistudentene Simen Christensen Grøgaard og Linn Myrtveit Stensrud fra Universitetet i Oslo. Simen har holdt foredrag om musikk og emosjoner, mens Linn har holdt foredrag om psykiske lidelser og om personlighet.

Simen vil komme tilbake i november for også å holde foredrag om psykologi og flerkulturelle samfunn for elevene på psykologi 2. I tillegg til at elevene har fått høre foredrag som er relevante for pensum i psykologi, har de fått høre litt om både profesjonsstudiet og bachelor- og masterstudiet i psykologi. Både elever og lærere har hatt utbytte av besøkene av de to dyktige studentene.