Skolens tilbud / Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon

Publisert 16.09.2011 08:22,
Sist oppdatert 10.01.2017 09:29

Har du praktisk sans og et godt håndlag? Er du nøyaktig og kan både arbeide selvstendig og sammen med andre? Har du i tillegg interesse for ny teknologi, vil et yrke innen teknikk og industriell produksjon være noe for deg!

DSC_0057-1

En utdanning innen dette programområdet fører fram til et yrke innen teknisk industri. Helse, miljø- og sikkerhet står sentralt i disse yrkene. Du lærer å arbeide etter prosedyrer og tegninger og å registrere og dokumentere arbeidet ditt.

Du finner beskrivelse av ulike yrker og krav til fag her: http://utdanning.no/tema/yrke_og_karriere

 

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

De to første årene gir et faglig grunnlag for å velge å ta fagbrev innen ulike lærefag.  Det programområdet du velger i Vg2 blir avgjørende for hvilket yrke du velger. Alternativt kan du velge påbygging til generell studiekompetanse det tredje året.

Fellesfag 12 timer/uke:

3 t Engelsk
2 t Kroppsøving
3 t Matematikk
2 t Naturfag
2 t Norsk

Yrkesfaglig programområde 17 timer/uke:

5 t Dokumentasjon og kvalitet
7 t Produksjon
5 t Tekniske tjenester

Prosjektet til fordypning 6 timer/uke

Produksjon omfatter oppgaver og arbeidsmåter som er felles og grunnleggende for all type produksjon innenfor utdanningsprogrammet. Videre inneholder programfaget planlegging, produksjon og kvalitetssikring av en arbeidsoppgave og arbeid med maskiner, materialer og produksjonsutstyr. Tekniske ferdigheter, nøyaktighet, selvstendighet, samarbeidsevne og kommunikasjon inngår i produksjonsarbeid.

Tekniske tjenester omfatter metoder og teknikker for måling, regulering, montering, demontering og vedlikehold av maskiner og utstyr. Videre dreier det seg om forståelse av oppdrag, gjennomføring av dem og beskrivelse og dokumentasjon. Programfaget omfatter bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter. Systemforståelse, tverrfaglighet, kommunikasjon og samarbeid inngår i faget.

Dokumentasjon og kvalitet omfatter bruk av tegninger, skjemaer, prosedyrer, standarder og digitale verktøy som grunnlag for produksjon og tekniske tjenester. Kvalitetssikring er sentralt i programfaget og inngår i alt fra planlegging, utføring og vurdering til dokumentasjon av en arbeidsoppgave. Arbeid med kvalitetssystemer innebærer også registrering og avviksrapportering.

Les mer om fagene her.

Se her for vår egen presentasjon

Vg2 Industriteknologi / kjøretøy

Vg2 Industriteknologi / kjøretøy

Læreplass

Læreplass