Skolens tilbud / Service og samferdsel

Service og samferdsel

Publisert 16.09.2011 08:23,
Sist oppdatert 04.02.2016 13:10

Ny bransjenær opplæring

Fra 2016 vil Service og samferdsel ved Hamar katedralskole tilby opplæring etter en ny modell. Studiet er for alle elever som ønsker å arbeide med administrasjon og salg. Flere lærere har erfaring fra næringsliv og offentlig virksomhet, og gir elevene svært relevant opplæring i blant annet reiseliv, turisme og kundebehandling.  

Ekspeditør

Det nye tilbudet gir elevene to muligheter etter VG1:

S-veien  – VG2 og VG3 som gir studiekompetanse (med økonomi og entreprenørfag)
Y-veien  – VG2 (som gir mer praksis) og deretter 2 år i lære som gir yrkeskompetanse og fagbrev.

Modellen viser yrkesfag og studiespesialiserende løp

Arbeid med mennesker
Elevene bør ha interesse av å arbeide med mennesker og være åpne for ulike kulturer. De vil i løpet av studiet erfare verdien i å være høflig, utadvendt og serviceinnstilt.  

Fagbrev eller studiekompetanse
Studiet innebærer mye praksis og samarbeid med næringslivet. Elevene kan velge om de vil videreføre denne praksisen og ta et fagbrev etter endt læretid, eller gå et tilpasset studieforberedende løp i tre år.

Samarbeid med næringslivet 
Uansett hvilken vei elevene velger (S-veien som gir studiekompetanse eller Y-veien som gir yrkeskompetanse og et fagbrev), vil opplæringen skje i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv i Hamarregionen.

Flere yrkesmuligheter 
Dersom eleven velger Y-veien og et fagbrev, finnes det hele åtte ulike lærefag etter fullført VG2 på Service og samferdsel. Det programområdet eleven velger i Vg2 kan være avgjørende for yrkesvalget.  

Her er noen av yrkene:
• IKT-servicemedarbeider
• Reiselivsmedarbeider
• Resepsjonist
• Kontormedarbeider
• Administrasjonsmedarbeider
• Salgsmedarbeider
• Vekter
• Logistikkoperatør
• Yrkessjåfør

Jobbmuligheter
Det er stor konkurranse om arbeidsplasser i administrasjon og servicenæring. Det er viktig å være motivert, jobbe målrettet, bli dyktig og skaffe seg kontakter og gode referanser. Hamar katedralskole har stort nettverk og kan bidra med både kompetanse og arbeidserfaring. 

 Brosjyre SE 2016 digital 1,54 MB

application/pdf Flyer 1,25 MB

Les mer om fagene her.

Kort film om Service og samferdsel på Hamar katedralskole

Vg2 Service og samferdsel

Vg2 Service og samferdsel

Læreplass

Læreplass. Hvor kan jeg jobbe?