Skolens tilbud / Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur

Publisert 16.09.2011 08:24,
Sist oppdatert 05.10.2016 12:39

Arkitektur

Du utvikler din kreativitet og arbeider med praktiske oppgaver. Samtidig får du teoretisk kunnskap i de estetiske fagene, samt kunst- og arkitekturhistorie.  

Se video fra Hamar katedralskole 

Fellesfagene gir deg generell studiekompetanse, og du kan benytte deg av skolens tilbud i språk-, real- og samfunnsfag.

Etter tre år er du kvalifisert for alle høgskoler og universiteter som krever generell studiekompetanse. Du er spesielt godt kvalifisert for å søke:

Kunsthøgskoler
Arkitekthøgskoler
Høyskoler med Industriell design
Høyskoler med Grafisk design
Høyskoler med Web design
Høgskoler med Fotolinje
Høgskoler med Illustratørlinje

Herfra kan du velge en rekke yrker: Kunstmaler, arkitekt, skulptør, bildesigner, fotograf, landskapsarkitekt, illustratør, karikaturtegner, interiørarkitekt, m.m.   

Du går et treårig løp: Vg1, Vg2 og Vg3, og fullført og bestått eksamen gir generell studiekompetanse.  

Du finner beskrivelse av ulike yrker og krav til fag her.   

Vg1 Kunst, design og arkitektur

Vg1 Kunst, design og arkitektur

Fellesfag 25 timer/uke:
5 t Engelsk
2 t Kroppsøving
5 t Matematikk
5 t Naturfag
4 t Norsk
4 t Fremmedspråk

Felles programfag 10 timer/uke:
5 t Visuelle kunstfag 1
5 t Design og arkitektur 1

I Visuelle kunstfag 1 tegner og maler vi, jobber med portrett, perspektiv, dekor og design. Vi arbeider med form, farge og materialer.
Du finner eksempler på arbeider her: 

 Film Visuelle kunstfag Vg1 9,37 kB

I Design og arkitektur 1 bruker vi harde, plastiske og tekstile materialer i produktutvikling. Vi bygger modeller ut fra egne skisser. 

Les mer om fagene her.

Vg2 Kunst, design og arkitektur

VG2 Kunst, design og arkitektur

VG3 Kunst, design og arkitektur

VG3 Kunst, design og arkitektur