Skolens tilbud / GS

GS

Publisert 16.09.2011 08:23,
Sist oppdatert 21.10.2014 12:08

Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever i alderen 16 – 20+ (også kalt innføringskurs).
 

Målgruppe:

  • Ungdom i alderen 16-20+.
  • Ungdom med kort botid i Norge.
  • Ungdom som avslutter ungdomsskolen men ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper og/ eller fagkunnskaper til å følge undervisningen i videregående skole.
  • Ungdom som ikke har grunnskole fra hjemlandet.

Målsetting:

  • Å gi opplæring på elevens nivå i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, IKT og kroppsøving.
  • Å gi tilpasset undervisning fra ett til tre år for å forberede eleven på videregående skole.
  • Å gi eleven et solid faglig grunnlag for å mestre fagene i videregående skole.
  • Gjennom faget utdanningsvalg gi elevene kunnskap og informasjon om videregående skole, slik at de gjør gode valg for videre utdanning.