Skolens tilbud / Finn din vei

Finn din vei

Publisert 02.10.2013 09:23,
Sist oppdatert 30.08.2017 13:51

Målgruppe

  • Ungdom som ikke har søkt videregående opplæring.
  • Ungdom som avbryter opplæring i løpet av året.
  • Ungdom som ikke er i arbeid, eller har tilbud om annen aktivitet.

Målsetting

  • Veilede, inspirere og forberede for videre skolegang eller arbeid.
  • Finn din vei skal bidra til vekst og utvikling for den enkelte.
  • Ungdommen skal oppleve å bli utfordret og stilt krav til, samtidig oppleve mestringsfølelse.

Fokusområder

  • Bevissthet på egen helse med fokus på kosthold og fysisk aktivitet.
  • Bevissthet rundt egne ressurser og kompetanse.
  • Finne veien videre gjennom å bli oppmerksom på egne behov, ønsker og muligheter for framtiden.

For elever i videregående skole som har tanker om å avslutte skolegangen er kontaktlærer/ rådgiver viktige støttespillere.  I samråd kan dere vurdere om Finn Din Vei kan være et aktuelt tilbud for deg.

Kontaktperson på Finn Din Vei:
Morten Rustad
tlf: 902 68 385,
e-post: morru@hedmark.org.