Skolens tilbud / Elektrofag

Elektrofag

Publisert 16.09.2011 08:22,
Sist oppdatert 08.08.2017 13:39

Drømmer du om en spennende fremtid med sikker jobb og god lønn? Da kan elektrofagene være noe for deg!  Begynner du på elektrofag har du gitt deg selv muligheten til flere attraktive valg innen yrker Norge sårt trenger.

 

Dataelektroniker_2

Vet du ikke nøyaktig hvilket felt du vil spesialisere deg på, har du året på VG1 Elektrofag grunnkurs til å bestemme deg. På VG2 har du mulighetene til å velge El-energifagene, Automatiseringsfagene, Data- og elektronikkfagene, Kulde- og varmepumpefaget eller Flytekniske fag.

Under hvert av fagområdene ligger det nye muligheter for spesialisering.

Læreplaner: www.udir.no 
Yrkesbeskrivelser: www.utdanning.no/tema/yrker
Elektrobransjens fagside her: www.gnizt.no

Vg1 Elektrofag
De to første årene gir et faglig grunnlag for å velge å ta fagbrev innen et tjuetalls ulike lærefag.  Det programområdet du velger i Vg2 blir avgjørende for hvilket yrke du velger.

Yrkesfaglig programområde 17 timer/uke:
5 t Automatiseringssystemer
7 t Data- og elektronikksystemer
5 t Elenergisystemer

Yrkesfaglig fordypning 6 timer/uke

Fellesfag 12 timer/uke:
3 t Engelsk
2 t Kroppsøving
3 t Matematikk 
2 t Naturfag
2 t Norsk

Her finner du informasjon fra fylkenes informasjonstjeneste om ulike yrkesvalg: www.vilbli.no  

Vg2 Data og elektronikk

Vg2 Data og elektronikk

Vg3 Dataelektronikerfaget

Vg3 Dataelektronikerfaget