Seminar for lærere i medieproduksjon


Seminar for lærere i medieproduksjon

Lærere fra Glemmen vgs, Mysen vgs, Drømtorp vgs, Bleiker vgs, Elvebakken vgs, Breivang vgs og Horten vgs møtte Kattalærere for å drøfte innholdet i det nye Medieproduksjonsfaget. 

Seminar for lærere i medieproduksjon

Seminaret ble lagt til Hamar katedralskole, siden det samtidig ble arrangert Skole NM i mediegrafikerfaget her. Tilstede var også dommerne i dette faget, mediegrafiker Hava Dibirova og faglærer på Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, Anne Cappelen Grandt. 

Det er lokale variasjoner i hvordan opplæring i det nye faget foregår, og deltagerne fikk god tid til å utveksle erfaringer og gjøre seg tanker om videre opplæring i medieproduksjon.

Hamar katedralskole har 15 elever i Vg1 Medieproduksjon. Dette er et yrkesfaglig studie, med mulighet for å ta et svennebrev i mediegrafikerfaget etter Vg2.