Satsingsområder / Utviklingsplaner

Utviklingsplaner for Hamar katedralskole

Publisert 05.01.2012 11:26,
Sist oppdatert 16.12.2016 15:11

Skolen har plandokumenter som beskriver hvordan ulike satsningsområder prioriteres og utvikles. Du kan laste ned noen av dem her.

Gymbygget på Hamar katedralskole, litt uvant vinkel