Satsingsområder / Nettverk og næringsliv

Lærlinger, nettverk og næringsliv

Publisert 15.09.2011 10:42,
Sist oppdatert 11.08.2017 12:30

Skolen har som mål å finne og skape gode arenaer hvor skole og næringsliv kan ha gjensidig nytte av et samarbeid. Allerede pr. 5. april 2017 har 26 av 118 elever sikret seg lærekontrakt til høsten!

Lærling
Bruk av lærlinger bidrar til at bedrifter sikrer seg ny lokal arbeidskraft med skreddersydd kompetanse. Den innsatsen bedriftens ansatte nedlegger i opplæring av en lærling, hentes ut igjen i form av arbeidskraft, økt bevissthet om eget fagområde, ungdommelig inspirasjon og større oppmerksomhet på intern kompetanseheving. I tillegg kommer fordelene ved å ha et omdømme med preg av samfunnsbevissthet og aktiv nyrekruttering.

 

 

 

 

Du kan lese mer om lærlingeordningen på fylkets hjemmesider.

Det er opprettet en egen nasjonale nettside, som hjelper lærlinger til å finne rett opplæringsbedrift.

En lærling kan velge å ta deler av læretiden i utlandet.

Entreprenørskap
Hamar Katedralskole arbeider på et høyt nivå med entreprenørskap, næringslivssamarbeid og internasjonalt samarbeid i utdanningen. Vi tror et stort nettverk og samarbeid med næringslivet bidrar til økt gjennomføring, større opplevelse av mestring, hevet kompetansenivå i Hedmark og bidrar til at skolen får en mer sentral posisjon i den regionale utviklingen.

Entreprenørskap skal være en integrert del av opplæringen og vi arbeider hele tiden med å utvikle nye pedagogiske metoder. Elevene fra Hamar katedralskole arbeider i ungdomsbedrifter, annet entreprenørskapsarbeid og deltar i nettverk med arbeids- og næringslivet.

Les mer om dette på hjemmesidene til Ungt Entreprenørskap Hedmark.

Internasjonalt samarbeid
Skolens elever og lærere er involvert i internasjonale prosjekter og utvekslingsprogram, som er relevante for elevenes og skolens utvikling. Våre internasjonale samarbeidspartnere er attraktive, både med hensyn til fagvalg og kvalitet.

Partnerskap
Skolen bruker en standard utviklet av NHO, kalt en Partnerskapsavtale. Parnerskapsavtalen består av 2 deler. Den andre delen kan hentes hos rådgiver Tove. PARTNERSKAPSAVTALE farger 97,00 kB

Prosedyre for inngåelse av partnerskapsavtale:

  1. Lærerne tar med del 1 og del 2 ut til bedriften
  2. Bedriften skriver under del 1 og 2
  3. Lærerne leverer avtalen til rådgiver, Tove

Her ser du hvilke bedrifter skolen har partnerskapsavtaler med: http://nhoung.nho.no/avtaler/?query=hamar+katedralskole

En elev står i kasse på et gatekjøkken