Satsingsområder / IKT i opplæringen

IKT i opplæringen

Publisert 03.01.2012 15:29,
Sist oppdatert 22.11.2016 11:57

Skjerm og bok

Å kunne bruke digitale verktøy er en av de fem grunnleggende ferdighetene som inngår i kunnskapsløftet. Alle disse er integrert i kompetansemålene i de enkelte fag. Hamar katedralskole legger stor vekt på bruk av digitale verktøy i læringsarbeidet. 

Bruk av datautstyr inngår i alle fag
Å bruke digitale verktøy er en del av fagkompetansen i de enkelte fag. Verktøyene og bruken av disse er avhengig av fagets egenart og vil derfor variere fra fag til fag. Gjennom skolens IKT-strategi satser skolen på systematisk kompetanseheving i bruk av IKT i de enkelte fag, på tvers av fag. I tillegg brukes IKT som administrativt verktøy. Det arbeides for å skape en kultur der deling av digitalt innhold, og refleksjon rundt bruk av digitale verktøy i undervisningen, er en naturlig del av den enkeltes arbeidshverdag.

Yngve
Ansvarlig for IKT i opplæringen er Yngve NygaardHan kan kontaktes dersom du har spørsmål knyttet til hvordan elevene og lærerne jobber systematisk med dataprogrammer i undervisningen. Han har ikke support på hardware og software, det er det vår IKT-stab som tar seg av.

ItsLearning
Skolen bruker ItsLearning som læringsplattform. Lærerne legger bl.a. ut planer, mål og oppgaver digitalt, og elevene kan levere besvarelser og svare på prøver og quiz'er i samme program.

SkoleArena
Tilstedeværelse og karakterer føres i SkoleArena, et program som gir både ansatte og elever oversikt over eget fravær og prestasjoner. I tillegg benyttes en rekke digitale verktøy for de ulike fagene.

Skolens mål for dette prosjektet
- Resultater fra elevundersøkelsen viser at stadig flere elever opplever at IKT og bruk av PC i undervisningen i stor grad bidrar til bedre læring og hjelper til å holde orden på skolearbeidet.
- Hamar Katedralskole har et system som sikrer at kompetanse i bruk av IKT i læringsarbeidet deles og utvikles.