Satsingsområder / Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter ved Hamar katedralskole

Publisert 22.11.2016 11:28,
Sist oppdatert 22.11.2016 11:31

«Digitale løsninger kan ikke per definisjon sies å være gode eller dårlige. Det er bruken som avgjør dette»

Ludvigsen-utvalget la sommeren 2015 frem innspill til hvordan fremtidens skole bør se ut. Utvalget peker på at digital kompetanse er nødvendig i alle fag, men på ulik måte, og at kunnskap om bruk av digital kommunikasjon er blitt svært viktig. 

En mobiltelefon og en PC

Hvorfor skal vi bruke digitale verktøy i skolen?
Digitale ferdigheter er viktig for å fungere godt i arbeids- og samfunnsliv. Hamar katedralskole arbeider derfor med ulike IKT-prosjekter. De erfaringene vi har hatt så langt, viser at god pedagogisk bruk av IKT kan gi elevene bedre struktur, bedre samarbeidsmuligheter og bedre tilrettelagt undervisning.

Basert på forskning og erfaring
Skolens praksis er basert på et bredt forskningsgrunnlag. Vi ser dessuten med egne øyne at elevene får bedre digital kompetanse, når de må bruke digitale verktøy i kommunikasjon og organisering, og i skolefag. 

Våre metoder
• Egen blogg
Vi ønsker å dele vårt arbeid med digitale ferdigheter. Skolen har derfor opprettet en egen blogg hvor egne ansatte kan bidra med innlegg og tanker. Bloggen informerer og gir tips til egen organisasjon og til vårt nettverk utenfor skolen
https://digitalskolehverdag.wordpress.com/

• Heldigital skolehverdag
Skolen har prosjektklasser som bruker hybrid-PC. Erfaringene fra disse klassene viser at lærerne kommer raskt i gang med timene og mister mindre tid enn i andre klasser. Hybrid-Pc'en er mer fleksibel enn en vanlig PC, fordi den er liten og har berøringsskjerm. Elevene har skolearbeidet sitt organisert på ett sted, og slipper å ha en sekk full av bøker, permer og løsark. De blir mer bevisst hvordan de lagrer, deler og systematiserer arbeidet sitt. Dette prosjektet vil vi fortsette med, og har tro på at hele skolen vil dra nytte av erfaringene våre. 

• Kartlegging av IKT-kompetansen
Skolen vil høsten 2016 kartlegge lærernes IKT-kompetanse. IKT-plan, utarbeidet av Senter for IKT i utdanningen, vil brukes for å gjennomføre dette arbeidet. Vi ønsker å være presise i vår interne opplæring og må få bedre kjennskap om kompetansen blant de ansatte.

• PraktIsKT
PraktIsKT er Hamar katedralskoles egen IKT-konferanse med vekt på praktisk bruk av IKT i opplæringen. Konferansen ble gjennomført første gang 1. november 2016, og rettet oppmerksomheten på «best practice» ved egen skole, og deling av vår kompetanse. I tillegg kom fagpersoner utenfra med bidrag. Konferansen ble arrangert for eskolens ansatte, ansatte i fylkeskommunen og inviterte gjester utenfra.

• Office 365, struktur og samarbeid
Vi ønsker å systematisere og få enda bedre nytte av mulighetene som ligger i Office 365-løsningen. ONENOTE er introdusert til både elever og personalet. Det er en del av skolens strategi at dette verktøyet skal bli brukt i størst mulig grad, fordi det gjør det enklere å jobbe systematisk, utveksle informasjon og lagre data trygt.

• Datasikkerhet
Elever og lærere får kontinuerlig opplæring i personvern og nettvett. Slik kan vi sørge for gode rutiner for trygg lagring og oppbevaring av informasjon.

Hva vil vi oppnå?
Hamar katedralskole ønsker at lærerne og elevene får så stor digital kompetanse som mulig. Vi vil være en skole som forbereder elevene på videre studier og fremtidig arbeids- og samfunnsliv. Derfor trenger vi kunnskap om nytte og utfordringer knyttet til digitale verktøy, som del av opplæringen. Vi ønsker lærere og elever som deler erfaringer, og som kan ta i bruk digitale verktøy for å styrke kommunikasjon, struktur, samarbeid og tilpasset undervisning.