Om skolen / Studieverkstedet

Studieverkstedet

Publisert 29.08.2012 14:23,
Sist oppdatert 05.10.2016 11:28

Studieverkstedet ligger i skolens bibliotek. Her kan elever som har behov for og ønsker det, få tilpasset opplæring i ulike fag. 

Lærer viser elev noe i en bok

Studieverkstedet gir elever mulighet til opplæring i mindre grupper enn den ordinære faggruppen. Dette gir mulighet for tettere oppfølging fra faglærer, hyppigere evalueringer og tilbakemeldinger, samt mer individuelle tilpasninger.

Elever kan ta imot tilbud på Studieverkstedet over korte eller lengre perioder gjennom hele skoleåret. Eleven setter seg opp på en liste i biblioteket. 

Dersom det ikke lenger er behov for tilbudet får eleven tilbake plassen i sin ordinære faggruppe. Samtale om tilbud/avslutning av tilbud på Studieverkstedet gjennomføres med kontaktlærer/faglærer og eleven signerer en avtale vedrørende dette.