Om skolen / Skolens historie

Skolens historie

Publisert 14.09.2011 12:50,
Sist oppdatert 11.08.2017 10:55

Hamar katedralskole er en av de eldste skolene i Norge. Det finnes ikke kilder om skolen på Hamar før i 1333, men tradisjonelt dateres skolen fra 1153.

Skolens segl fra middelalder

Opprinnelig en presteutdanning
Hamar bispesete ble opprettet 1152/53, og ved alle bispekirker skulle det være et domkapittel, eller kollegium av prester. Det var domkapittelet som fikk ansvaret for utdanning av prester, og derfor ble det opprettet katedralskoler for å ta seg av presteutdanninga. Katedralskoler ble opprettet i Nidaros (Trondheim), Oslo, Bergen og Stavanger, i tillegg til Hamar. Skolen gikk under det latinske navnet Schola cathedralis hamarensis. Etter hvert fikk samfunnet et behov for andre skrivekyndige, som kunne gå inn i statsadministrasjonen, og også handelsmenn måtte kunne lese og skrive, og skolen fikk også verdslige elever. Den første skolen lå ved siden av katedralen på Domkirkeodden. I 1536 kom reformasjonen til Norge, men det ble bestemt at skolen skulle fortsette.

Skolen flyttet
I 1567 ble katedralen ødelagt av svenskene, og skolen ble i 1584 flyttet til Vang utenfor Hamar, der den fortsatte fram til 1602. Da ble den slått sammen med Oslo katedralskole. Hamar katedralskole har derfor ikke en sammenhengende historie på Hamar.

Tilbake til Hamar
Hamar by ble gjenopprettet i 1848, og i 1876 fikk byen gymnas under navnet Hamar offentlige skole for høyere allmenndannelse. I 1936 søkte skolen om å ta tilbake navnet Hamar katedralskole.

Tre skoler har blitt én skole
1.1.2004 ble Ajer videregående skole slått sammen med Hamar katedralskole, og 1.1.2006 ble Ankerskogen videregående også en del av skolen. Begge disse skolene har lang tradisjon i Hamars skolehistorie. Ajer videregående skole ble grunnlagt i 1938 som Hamar handelsgymnasium. Ankerskogen videregående skole kunne feire sitt 50-års jubileum i 2005.

Hedmarks største videregående skole
Hamar katedralskole ble høsten 2008 fysisk samlet i det nye skolesenteret på Ajer. Høsten 2007 startet skolen opp i nytt skoleanlegg. Høsten 2008 ble siste byggetrinn tatt i bruk, og skolen samlet all aktivitet i ett skoleanlegg. Hamar katedralskole har plass til ca. 1440 elever og 240 ansatte, og er en av de største arbeidsplassene i Hedmark fylke. Skolen har et areal på 25 000m², og har kostet rundt 600 millioner kroner.