Om skolen / Legater

Legater

Publisert 14.09.2011 12:50,
Sist oppdatert 17.08.2016 09:44

Rentene av kapitalen skal ifølge nedfelte statutter gis som et stipend til spesielle formål for elever som går eller har gått på Hamar katedralskole eller Storhamar videregående skole.

Evnerik ungdom med utdanning på videregående nivå eller på høyskole-/universitetsnivå kan søke stipend til videre utdanning av de midler legatet har til disposisjon. Legatet heter «Bokhandler M Gravdahl, hustru Ragni Marie og amtmann Heidmanns legat».

Elevene må gå eller ha gått på Hamar katedralskole eller Storhamar videregående skole. Støtte kan også gis til spesielle undervisningsrelaterte formål ved de samme skolene.

Søknadsskjema fås utlevert ved henvendelse til servicekontoret, Hamar kommune, tlf.: 62 51 02 00 eller ekspedisjonen, Hamar katedralskole, mob 907 64 173. 

Skjema kan også lastes ned her:

application/msword Legat 26,00 kB