Om skolen / Lederne ved skolen

Lederne ved skolen

Kontaktinformasjon ledelsen

Skolens ledelse
       
 

Ingvild Rønn Sætre
Rektor

telefon:     62544200
mob.tlf:     950 55 305
epost:      ingvild.ronn.saetre@hedmark.org

Hilde Turmo

Hilde Turmo
Assisterende rektor

telefon:     62544200
mob.tlf:     91101626
epost:       hilde.turmo@hedmark.org

Wenche Irene Holen

Wenche Irene Holen
Stabsleder

telefon:     62544200
mob.tlf:     95068392
epost:      wenche.holen@hedmark.org

Vegard Viksmoen

Vegard Viksmoen
Avdelingsleder TIP og Elektro

telefon:     62544200
mob.tlf:     94811515
epost:       vegard.viksmoen@hedmark.org

Atle Kornberg

Atle Kornberg
Avdelingsleder Medier og kommunikasjon, 
Studiespesialisering med formgiving, Studiespesialisering
og kroppsøving

telefon:     62544200
mob.tlf:     90748535
epost:       a.kornberg@hedmark.org

Henriette Langli

Henriette Langli
Avdelingsleder Studiespesialisering, vg3, språkfag

telefon:     62544200
mob.tlf:     99638069
epost:       henriette.langli@hedmark.org

Kjersti Levernes Lund

Kjersti Levernes Lund
Avdelingsleder Design og håndverk

telefon:     62544200
mob.tlf:     97796945
epost:       kjelu@hedmark.org

Ingrid Løvseth

Ingrid Løvseth
Utdanningsleder

telefon:     62544224
mob.tlf:     48149441
epost:       ingrid.lovseth@hedmark.org

Personal_Melheim_Terje

Terje Melheim
Avdelingsleder Service og samferdsel og økonomiske fag

telefon:     62544200
mob.tlf:     98620806
epost:       termel@hedmark.org

Henning Wernøe

Henning Wernøe
Avdelingsleder Studiespesialisering realfag

telefon:     62 54 42 00
mob.tlf:     907 98 764
epost:       henwe@hedmark.org

Gry Sønsthagen

Gry Sønsthagen
Avdelingsleder pedagogisk støtte

telefon:     62544200
mob.tlf:     94783217
epost:       gry.sonsthagen@hedmark.org

Arne Tømmervold

Arne Tømmervold
Avdelingsleder Studiespesialisering samfunnsfag

telefon:     62544200
mob.tlf:     90800965
epost:       arne.tommervold@hedmark.org