Om skolen / Kriseinformasjon

Kriseinformasjon

Publisert 01.10.2012 13:30,
Sist oppdatert 15.08.2017 11:04

Katta sett fra sør

Det er viktig at skolen har forberedt rutiner for hvordan ulike plutselige og uvanlige situasjoner skal håndteres. Når kriser oppstår kan ansatte ved skolen handle utifra en allerede gjennomtenkt plan. Ansatte ved skolen er godt kjent med kriseplanen.