Om skolen / Info om skolen

Om Hamar katedralskole

Publisert 12.09.2011 10:34,
Sist oppdatert 21.05.2017 18:54

skolen

Hamar katedralskole er en kombinert videregående skole med både studiespesialiserende og yrkesforberedende programområder.

Kart

 

Rektor på Hamar katedralskole

Som skolens rektor er jeg opptatt av at elevene skal få et godt læringstilbud med grunnlag for god læring. Trivsel er en grunnleggende faktor for all god læring. Men samtidig er trivsel selvsagt ikke nok. Skolen plikter å gi elevene en kvalitativ, god opplæring, slik at de kan stå best mulig rustet for utfordringer  i et fremtidig yrkesliv. Dette er kun mulig med en kompetent lærerstab som er motivert og godt oppdatert innen sitt fagfelt. Ved vår skole har vi nettopp dette og vi jobber aktivt for å legge forholdene til rette for på best mulig måte sikre at læringsutbytte skal bli best mulig.
    Et godt læringsmiljø er vesentlig for at kunnskapsformidling skal kunne skje på en god måte. Et hovedmål for meg er å skape et slikt læringsmiljø hvor lærer og elev i fellesskap bidrar til god måloppnåelse. Et godt læringsmiljø forutsetter en god felleskapsfølelse.
    Et godt fellesskap skapes gjennom å bygge en plattform av felles verdier som danner grunnlaget for vår samhandling. I en slik prosess er god kommunikasjon en viktig faktor. Det er min målsetting at det ved vår skole er kultur for samhandling og kommunikasjon mellom og på alle nivåer ved vår skole.
    Jeg håper at du som fremtidig elev også vil registrere at dette er en god skole. En skole som gir deg som elev både høy faglig og god sosial kompetanse.

Stig Johannessen
Rektor