Om skolen / Info om skolen

Om Hamar katedralskole

Publisert 12.09.2011 10:34,
Sist oppdatert 11.08.2017 08:44

skolen

Hamar katedralskole er en kombinert videregående skole med både studiespesialiserende og yrkesforberedende programområder.

Elever som har valgt å gå på Hamar katedralskole har tatt et viktg valg. Noen har valgt et yrkesrettet studieløp, andre studiespesialiserende. Felles for alle er at elevene står ved starten til en yrkesvei eller et studieløp som vil gi en retning i livet. 

Høy kvalitet
Hamar katedralskole skal være en skole med høy kvalitet på arbeidet som utføres, og det forplikter både elevene og skolens ansatte. Gjennom samarbeid mellom elever, lærere, ledelse og foresatte bidrar vi alle til å forsterke vårt gode omdømme. 

God holdning
«Vi på Katta» er et begrep vi vil bidra til å fylle med positivt innhold. Vi ønsker at respekt og begeistring skal prege oppførselen til alle på skolen, og bidra til å skape den rette «Vi på Katta»-holdningen.  

Åpenhet og dialog
Et hovedmål for oss er å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle, hvor lærere, administrativt ansatte og elever i felleskap bidrar. Et godt fellesskap er avhengig av åpenhet og dialog om det som skjer i hverdagen. 

Velkommen til Hamar katedralskole!

Kart

Skolens historie