Mobiliserer mot doping


Mobiliserer mot doping

Hedmark fylkeskommune har inngått et samarbeid med Antidoping Norge om forebyggende tiltak mot doping som samfunnsproblem. I dag vil Bo Lindblad, prosjektkoordinator for Hedmark fylkeskommune, holde et foredrag om temaet. 

Mobiliserer mot doping

Det toårige samarbeidsprosjektet inngår i Antidoping Norges (ADNO) satsing: Lokal mobilisering mot doping. Det innebærer at ADNOs Bo Lindblad tirsdag 2. mai skal gi ansatte ved Hamar katedralskole et innblikk i hvordan det kan jobbes for å forebygge dette samfunnsproblemet. 

– Prosjektet skal gjennom kunnskapsheving om doping blant ungdommer i potensielle dopingmiljøer og profesjonelle yrkesgrupper som møter disse ungdommene, jobbe for å skape innsikt i fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser av dopingbruk. Prosjektets mål er å forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie og tilfeldige tredjeparter, sier prosjektkoordinator Bo Lindblad. 

Satsingen til ADNO er en felles og systematisk mobilisering mot doping sammen med ansatte i kommuner og fylkeskommuner, politi, treningssentre og idrettslag. Fokuset rettes mot dagens kroppsidealer og tilhørende dopingbruk, og målet er å skape nulltoleranse for doping i nærmiljøene.

Hedmark fylkeskommunes ønsker å bidra til at nærmiljøer og lokalsamfunn fremmer helse og sunne verdier. Ungdata-undersøkelsen viser at nesten en tredjedel av elevene i den videregående skolen i fylket kjenner til noen som bruker doping. Derfor ønsker fylkeskommunen som skoleeier å satse på forebyggende arbeid blant elevene ved sine videregående skoler.

I prosjektet skal Bo Lindblad fra ADNO besøke alle videregående skoler for å holde foredrag for både elever og ansatte. 

2. mai: Hamar katedralskole (ansatte) kl. 12.30-13.15
12. mai: Jønsberg videregående skole (ansatte)
14. juni: Solør videregående skole (elever)
16. juni: Nord-Østerdal videregående skole (elever + ansatte)
21. juni: Storhamar videregående skole (ansatte)