Medieelever fikk innblikk i hvordan aviser arbeider med kriminalsaker


Medieelever fikk innblikk i hvordan aviser arbeider med kriminalsaker

Nyhetsredaktøren i HA holdt foredrag for medieklasser om hvordan lokalavisa har dekket Janne-saken. Pressen arbeider etter strenge etiske regler, og elevene fikk høre om alle hensyn som skal tas når en sterk historie skal formidles.

Medieelever fikk innblikk i hvordan aviser arbeider med kriminalsaker

Jon Arne Holmlund, nyhetsredaktør i Hamar Arbeiderblad (HA) forklarte elevene hvordan HA har arbeidet med denne vanskelige saken, sett fra et presseetisk synspunkt. I kriminalsaker er det viktig å følge bestemmelsene i Vær Varsom Plakaten, som er avisenes etiske regelverk. Holmlund forklarte hvordan alle parter i saken må ivaretas, samtidig som saken kontinuerlig skal belyses og publiseres for leserne. Her er det fort gjort å trå feil, slik at berørte parter kan bli omtalt på en uheldig måte. Ikke minst må avisene ta hensyn til politiets etterforskning av sakene. 

Elever fra 1MP, 2MP, 1ME, 2ME og 3MKA fikk god innsikt i avisens arbeid, og lærte hvordan de som journalister må følge etiske retningslinjer og alminnelig folkeskikk. Samtidig har avisene et samfunnsoppdrag som skal utføres, med stor grad av ytringsfrihet. Nyhetsredaktøren ble invitert av medielærer Steinar Larsen, som bl.a. har arbeidet som journalist i HA.