Lærere på skolebesøk i England


Lærere på skolebesøk i England

En gruppe lærere har besøkt den engelske skolen Chatham & Clarendon Grammar School i Kent.

Lærere på skolebesøk i England

I mai hadde vår skole besøk fra denne skolen, og forrige uke var avdelingsleder og fagkoordinator på MK og språk på gjenvisitt. Vi arbeider med en overordnet avtale, som skal danne grunnlag for et formelt samarbeid i årene som kommer.