Konferanse om IKT og opplæring på Hamar katedralskole


Konferanse om IKT og opplæring på Hamar katedralskole

Våre egne lærere, samt lærere fra andre videregående skoler i Innlandet deltok. I tillegg var også utvalgte ungdomsskoler invitert til å delta.

Konferanse om IKT og opplæring på Hamar katedralskole

Temaet var praktisk bruk av IKT i opplæring, og lærerne kunne selv prøve ut ny teknologi. Det handlet om VR, 3D, spillpreget undervisning, og hvordan vi må tilpasse opplæringen til framtidens elever og deres tenkemåte.

Carsten Beck, ved Copenhagen Institute for Futures Studies, avsluttet konferansen med å filosofere over fremtidens læring. Anneli Skudal og Prashant Kanungo, ved Next2Five, snakket om produkter og tjenester for fremtidens kompetansebehov. 

I tillegg delte flere lærere sine erfaringer med god bruk av IT-verktøy i undervisningen.

IMG_0669

IMG_0681

IMG_0673

IMG_0689

IMG_0692