Katta-lærere underviser i Frankrike


Katta-lærere underviser i Frankrike

Hamar katedralskole har et samarbeid med en skole i Bordeaux, og to av våre lærere har reist dit for å jobbe der denne uka.

Katta-lærere underviser i Frankrike

Agnesa Salvanos i aksjon i en fransk skoleklasse

Lycee Alfred Kastler er en videregående skole med 1200 elever mellom 16 og 20 år, altså jevnstor med Hamar katedralskole. Lærere fra Hamar katedralskole heter Agnesa Salvanos og Ann-Kjersti Holland, og de underviser på fransk og engelsk.