Katta-lærer ble årets entreprenørskapslærer i Norge


Katta-lærer ble årets entreprenørskapslærer i Norge

Tore Åsvestad mottok prisen under en konferanse i Virke i går kveld. Han har jobbet dedikert med entreprenørskapsaktiviteter i mange år på Hamar Katedralskole.

Katta-lærer ble årets entreprenørskapslærer i Norge
Foto: UE Norge

Prisen ble delt ut av næringsminister Monica Mæland og Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke.

Det var Ungt Entreprenørskap i Hedmark som nominerte Tore til prisen. I uttalelsen heter det blant annet:«Tore er flink til å utvikle elevene sine i tråd med UEs kjerneverdier. Han evner å produsere verdiskapende UB-er som ikke bare resulterer i finansiell verdi, men også sosial og kulturell verdi. Tore er flink til å bygge broer mellom utdanningen og næringslivet ved å i stor grad involvere mentorer i UB-sammenheng. Dette i tillegg til at han bidrar aktivt med å arrangere regionmesser! Tore er god til å motivere elevene til å yte maksimalt, eksempelvis ved å sørge for deltagelse i veldig mange konkurranser, og med gode resultater både lokalt og på nasjonalt. Ikke bare får han med elevene, han får også med seg flere av lærerne i entreprenørskapsarbeidet!»

I Tores takketale ble skolens verdier Respekt og begeistring trukket fram: «Det er lett å bli begeistret som lærer når jeg får jobbe med elever som er motiverte for å lære og motiverte for å levere medieprodukter og medietjenester av god kvalitet. Det er lett å bli begeistret som lærer når lokalt næringsliv tar kontakt og  ønsker et samarbeid med våre elever fordi de har hørt at de er flinke. Det er lett å bli begeistret som lærer når jeg ser mine elever få styre storskjermen i Vikingskipet på Innlandets største matmesse, når de produserer direkteoverføring av hjemmekampene til Norges beste håndballag for damer og når de i januar skal samarbeide med profesjonelle aktører om innhold til storskjerm under Idrettsgallaen og NM på ski.»

Tore nevnte at hans ungdomsbedrifter ikke nødvendigvis er nyskapende og innovative, men at de er godt organisert, har god struktur, klare rutiner og et system for IA, samarbeid og kommunikasjon. Og det siste trekkes fram av elevene som den viktigste kunnskapen ved å arbeide med entreprenørskap: Evne til samarbeid og kommunikasjon. Dette er viktige egenskaper hos elevene når de skal ut i arbeidslivet. De lærer mye om prosjektstyring, noe som er etterspurt kompetanse i næringslivet.

I fjor ble både Tore Åsvestad og hans kollega Terje Hans Hanssen nominert til denne prisen, som belønner lærere som skaper gründermentalitet og formidler kunnskap om næringsutvikling blant elever på videregående skole.