Internasjonalt

Internasjonalt arbeid i skolen

Publisert 05.01.2012 11:33,
Sist oppdatert 12.12.2016 10:17

Vi som arbeider i Hamar katedralskole mener elever og lærere skal være involvert i internasjonale prosjekter og utvekslingsprogrammer, som er relevante for elevenes og skolens utvikling, både med hensyn til språk, fagvalg og kvalitet.

Skolen ønsker å utvide vårt internasjonale engasjement, ved å inngå samarbeidsavtale med en engelsk, en fransk og en tysktalende videregående skole.

Erasmus+

Skolen har fått Erasmus+ midler under tittelen «IKT i teknologiske fag». Dette innebærer at vi kan sende to lærere til to forskjellige aktiviteter.

Skjermbilde fra konferanse-site

Metal Congress

Metal Congress 2016

I uke 45 var lærer på TIP Eirik Bakken og avdelingsleder Vegard Viksmoen på MetalCongress i Wolfsberg i Østerrike.

Schulzentrum des Sekundarbereiches II an der Bördestraße

Vi har i flere år hatt en overordnet avtale med en tysk skole i Bremen. Skolen minner om Hamar katedralskole, siden den har både et studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsløp.

Les mer om skolen.

Skoleygning i Frankrike

Lycée Alfred Kastler

Vi har en overordnet avtale med en fransk skole i Bourdeaux, som også har både en studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsløp.

Les mer om skolen.

Chatham & Clarendon Grammar School

Chatham & Clarendon Grammar School

Vi har en overordnet avtale med en engelsk skoles skole i Kent, som også har både en studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsløp.

Les mer om skolen her.

Elever fra Katta på besøk i Versaille

Trollprosjektet

Skolen sender hvert år vg2 elever, som studerer fransk på et opphold i Frankrike gjennom Trollprosjektet. Skolen søker om midler via Senter for internasjonalisering av utdanning til dette. Vi søker også om midler fra Hedmark fylkeskommune for å sende alle elevene som har fransk nivå 3, til Frankrike på studietur.

Forskning på skolen

Erasmus+ mobilitetsprosjekt for lærere.

Vi har fått innvilget et Erasmus+ mobilitetsprogram på studieforberedende program innen språk og integrering av fremmedspråklige elver. Dette er et 2-årig prosjekt, som startet 1. september 2016 .