Informasjonsmøte for foresatte til Vg3-elever


Informasjonsmøte for foresatte til Vg3-elever

Møtet avholdes 13. februar kl.18 i stort auditorium (rett innenfor hovedinngangen). Møtet vil vare én time.

Informasjonsmøte for foresatte til Vg3-elever

Det er mye som skjer for elever i Vg3 siste halvår. De skal blant annet sørge for å få gode standpunktkarakterer, forberede seg til viktige eksamener, og vite hvordan de forholder seg til regelverk og tidsfrister knyttet til denne skolen og ny studiessteder. I tillegg skal det være russefeiring, med egne regler og forventninger. 

Foreldre og foresatte til disse elevene har også en utfordrende tid foran seg, og vi tror mange vil ha god bruk for den informasjonen vi skal formidle på møtet 13. februar.

Dette er programmet: 

1. Innledende orientering om status etter 1. termin
2. Eksamen våren 2018
3. Klageadgang
4. Russetid

Det serveres kaffe, te og frukt ved i begynnelsen av møtet.