Informasjon til Katta-russen og deres foresatte


Informasjon til Katta-russen og deres foresatte

Avgangselevene på Hamar katedralskole skal snart feire at de er blitt russ. Samtidig er det et viktig mål for skolen at flere elever skal fullføre og bestå opplæringen. Derfor er det laget en folder, som deles ut og legges ut på nettet. 

Informasjon til Katta-russen og deres foresatte

De videregående skolene, politiet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen har laget folderen, som kan lastes ned her. I tillegg til å dele ut denne folderen vil Hamar katedralskole gjennomføre et foreldremøte.

Vi håper flest mulig foresatte kan ta seg tid til å bli informert om hvilke erfaringer skolen har med russefeiring, og hvordan alle kan bidra til at årets russefeiring blir et godt minne for elevene.