Fotoutstilling


Fotoutstilling

Elever i 2MPA stiller ut egne portrettfoto i «Gata»

Fotoutstilling
Foto: Arnfinn Johnsen

Utstillingen er et resultat av en portrettoppgave, som lærer Arnfinn Johnsen ga elevene tidligere i år. Elevene har portrettert en person over 67 år som har en betydning for dem: En bestemor, bestefar, lærer osv. Se utstillingen lengst nord i «Gata».