Enda bedre undervisning


Enda bedre undervisning

Hamar katedralskole er kjent for svært høy faglig kvalitet på undervisningen. Lærerne jobber for tiden i et utviklingsprosjekt som kalles PAR for å heve denne kvaliteten ytterligere. 

Enda bedre undervisning

Lærerne Ane Karine Lien og Terje Hanssen

Foto: Jørgen Rogne

PAR står for «Planlegging, Aksjoner og Refleksjon». Det handler om å videreutvikle pedagogisk praksis, slik at elevene får enda bedre opplæring på skolen. Lærerne jobber i hovedsak to og to, og det settes av tid til faglig refleksjon og erfaringsutveksling sammen med kolleger.