Elevtjenester / Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Publisert 26.10.2011 13:02,
Sist oppdatert 31.05.2017 13:06

Helsesøster er en del av den kommunale helsetjenesten og skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader. 

Helsesøster Marianne Buvik, psykiatrisk sykepleier Nina Floor og lege Andreas Heck holder til på elevtjenester, 3.etg i F1. 

Drop in!

Helsesøster Marianne Buvik er her: tirsdag - fredag kl. 09.00 - 14.00

Helsøster Ingeborg Lindstad Børresen er her: tirsdag og onsdag kl. 09.00 - 14.00 

 

Psykiatrisk sykepleier er her:

Tirsdag 09:00 - 14:00

Onsdag 10:00- 13:00

Mob. 469 17 459 (Nina)

nina.floor@hamar.kommune.no

 

Lege er her:

Mandag

09:00- 11:00

NB! Helsesøster tar i mot timebestilling!

 

Psykolog Marthe Røhr er her:

Mandag 09:15 - 14:15

Torsdag 09:15 - 14:15 

Bestill time ved direkte henvendelse, eller gjennom kontaktlærer, rådgiver, miljøveileder evt. helsesøster.