Elevtjenester / Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Publisert 26.10.2011 13:02,
Sist oppdatert 21.08.2017 08:54

Helsesøster er en del av den kommunale helsetjenesten og skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader. 

Timeavtale med helsesøster, psykiatrisk sykepleier og lege skal gjøres via SMS: Send navn, fødsels -dato og klasse til tlf. 902 69 665.

Helsesøster Marianne Buvik er her: tirsdag - fredag kl. 09.00 - 14.00

Helsøster Ingeborg Lindstad Børresen er her: tirsdag og onsdag kl. 09.00 - 14.00 

 

Psykiatrisk sykepleier er her:

Tirsdag 09:00 - 14:00

Onsdag 10:00- 13:00

Mob. 469 17 459 (Nina)

nina.floor@hamar.kommune.no

 

Lege er her:

Mandag (ulik uke)

09:00- 11:00

NB! Helsesøster tar i mot timebestilling!