Elevtjenester / Pedagogisk støtte

Pedagogisk støtte

Publisert 28.10.2011 10:14,
Sist oppdatert 30.05.2017 15:34

Avdeling for pedagogisk støtte består av spesialpedagogiske koordinatorer, miljøveiledere, skolemiljøveileder, NAV-veileder og Finn din vei. Avdelingen ledes av Gry Sønsthagen. Wenche Tegdal og Malin Gresberg Sveen er spesialpedagogiske koordinatorer. Jobben deres er å hjelpe til med tilrettelegging av opplæringen for elevene. De kan treffes på Elevtjenesten i 3. etg. i F1 bygget. Pedagogisk støtte jobber i tett samarbeid med skolens pedagogiske personale og PP-tjenesten. PPT bistår med testing og rådgivning i forhold til hvilket opplegg som passer for elever med spesialpedagogiske behov.  

Wenche Tegdal

Wenche Tegdal
Telefon: 62 54 42 25 E-post: wenche.tegdal@hedmark.org 

Malin Gresberg Sveen

Malin Gresberg Sveen
Telefon: 922 461 93 E-post: malin.sveen@hedmark.org

Gry Sønsthagen

Gry Sønsthagen
Telefon: 947 83 217 E-post: gry.sonsthagen@hedmark.org 

Personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringen (miljøveileder)  
Personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling kan etter avtale og etter en vurdering av elevens behov i samråd med faglærere, rådgivere og spes.ped.koordinatorer bistå med følgende:

 • Hjelpe elever med fysiske funksjonshemminger
 • Hjelpe til med anskaffelse og bruk av utstyr
 • Formidling og hjelp til organisering av skolearbeid og skoledagen
 • Planlegge sammen med faglærere
 • Hjelpe og støtte enkeltelever i møte med skolen generelt og i møte med lærere og øvrig støtteapparat
 • Bidra i kommunikasjonen mellom skole og hjem
 • Tilrettelegge miljøbetingelser
 • Samordning og oppfølging av tiltak med pedagogisk personale på tvers av programfag og fellesfag
 • Informasjonsformidling om skolens spesialpedagogiske tjenester
 • Sekretærhjelp, lese for eleven, forenkle notater til etterarbeid, forklare/gjenta instruksjoner, bistå i litteratursøk osv
 • Observere og vurdere miljøfaktorer
 • Støtte lærer ved behov for ekstra voksenstøtte i forhold til grupper eller enkeltelever

 

Vigdis Granhaug

Trine Skår

Kristin Lerfald

Svein Lindstad

Hans-Erik Jakobsen

Anna Harriet Pettersen

Øystein Bråten

Vigdis Granhaug Trine Skaar Kristin Lerfald Svein Lindstad Hans Erik Jakobsen Anna-Harriet Pettersen Øystein Bråten

         

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjeneste er en lovpålagt tjeneste for deg som ikke har skoletilbud eller avbryter opplæringen underveis. Oppfølgingstjenesten samarbeider med rådgiverne på skolen. Du kan selvsagt også ta kontakt med Oppfølgingstjenesten på egen hånd.

PP- tjenesten

Hamar katedralskole har et tett samarbeid med Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk/ Pykologiske tjeneste (HIPPT). PP- tjenesten er en kommunal og fylkeskommunal tjeneste for barn, unge og voksne som har særskilte behov i forhold til opplæring.

Tilrettelagt eksamen