Elevtjenester / Pedagogisk støtte

Pedagogisk støtte

Publisert 28.10.2011 10:14,
Sist oppdatert 14.02.2017 09:18

Avdeling for pedagogisk støtte består av Gry Sønsthagen leder, Wenche Tegdal og Malin Gresberg Sveen som begge er spesialpedagogiske koordinatorer. Jobben deres er å hjelpe med tilrettelegging av opplæringen for elevene. De kan treffes på kontor ved Elevekspedisjonen i 3. etg. i F1 bygget. Pedagogisk støtte jobber i tett samarbeid med PP-tjenesten i kommunen. Disse bistår med testing og rådgivning i forhold til hvilket opplegg som passer for den enkelte elev.  

Wenche Tegdal

Telefon: 62 54 42 25 E-post: wenche.tegdal@hedmark.org 

Gry Sønsthagen

Telefon: 947 83 217 E-post: gry.sonsthagen@hedmark.org 

Malin Gresberg Sveen

Telefon: 922 461 93 E-post: malin.sveen@hedmark.org

 

Personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringen (assistent/miljøarbeider)  
Personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling kan etter avtale og etter en vurdering av elevens behov i samråd med faglærere, rådgivere og spes.ped.koordinatorer bistå med følgende:

 • Hjelpe elever med fysiske funksjonshemminger
 • Forklare og forenkle begreper, fagspråk og oppgaver
 • Hjelpe til med anskaffelse og bruk av utstyr
 • Formidling og hjelp til organisering av skolearbeid og skoledagen
 • Planlegge sammen med faglærere
 • Hjelpe og støtte enkeltelever i møte med skolen generelt og i møte med lærere og øvrig støtteapparat
 • Gjennomføre individuelle samtaler og avtaler
 • Bidra i kommunikasjonen mellom skole og hjem
 • Tilrettelegge miljøbetingelser
 • Utvikle metoder som har til hensikt å hjelpe eleven i læringsprosessen
 • Samordning og oppfølging av tiltak med pedagogisk personale på tvers avprogramfag og fellesfag
 • Informasjonsformidling om skolens spesialpedagogiske tjenester
 • Sekretærhjelp, lese for eleven, forenkle notater til etterarbeid, forklare/gjenta instruksjoner, bistå i litteratursøk osv
 • Observere og vurdere miljøfaktorer
 • Støtte lærer ved behov for ekstra voksenstøtte i forhold til grupper eller enkeltelever

 

Vigdis Granhaug

Trine Skår

Kristin Lerfald

Svein Lindstad

Hans-Erik Jakobsen

Anna Harriet Pettersen

Øystein Bråten

Vigdis Granhaug Trine Skaar Kristin Lerfald Svein Lindstad Hans Erik Jakobsen Anna-Harriet Pettersen Øystein Bråten

         

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjeneste er en lovpålagt tjeneste for deg som ikke har skoletilbud eller avbryter opplæringen underveis. Oppfølgingstjenesten samarbeider med rådgiverne på skolen. Du kan selvsagt også ta kontakt med Oppfølgingstjenesten på egen hånd.

PP- tjenesten

Hamar katedralskole har et tett samarbeid med Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk/ Pykologiske tjeneste (HIPPT). PP- tjenesten er en kommunal og fylkeskommunal tjeneste for barn, unge og voksne som har særskilte behov i forhold til opplæring.

Tilrettelagt eksamen