Elevtjenester / NAV veileder

NAV veileder

Publisert 26.01.2015 10:36,
Sist oppdatert 07.11.2017 14:22

Kristin Ulveseth er å finne på elevtjenester tirsdager kl. 08.00 - 15.30.

Målsetningen er:
• Økt gjennomføring i videregående opplæring
• Forebygge frafall
• Varig integrering i arbeidslivet

NAV-veileder kan f.eks:
• Gjennom individuelt sosialt arbeid være fagpersoner i forhold til elevens «ikke-skolefaglige» hindre for læring.
• Veilede og bistå elever innenfor psykososiale områder som f.eks: personlige vansker, hjemmeforhold, familie, nettverk, økonomi, boligforhold mm.
• Gi skolen tilgang på en som har NAV blikket
• Være skolens kontaktpunkt mot NAV
• Bistå elever med søknader o.l. til NAV i egen og annen kommune. Skal følge opp alle elevene, uavhengig av bokommune.
• Motivere til utdanning og deltakelse på samfunnsarenaer som gir opplevelse av mestring og tilhørighet
• Bidra i tverrfaglig samarbeid både innenfor fylkeskommunen/skolen og i kommunen og NAV.
• Bistå med informasjon/realitetsorientering om arbeidsmarkedet, jobbsøking og informasjon om NAV

Kontaktinformasjon
   

Kristin Ulveseth

kristin.ulveseth@Hedmark.org
Mobilnummer: 975 15 046