Elevtjenester / NAV veileder

NAV veileder

Publisert 26.01.2015 10:36,
Sist oppdatert 09.06.2016 14:40

NAV-veileder på Hamar katedralskole er på plass!

Kristin Ulveseth er å finne på kontor oppe på elevtjenester, og vil være til stede mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Forsøket er et samarbeidsprosjekt mellom arbeids- og velferdsdirektoratet og utdanningsdirektoratet.

Målsetningen  er:

•       Økt gjennomføring i videregående opplæring

•       Forebygge frafall

•       Varig integrering i arbeidslivet

NAV-veileder kan f.eks:

  • Gjennom individuelt sosialt arbeid være fagpersoner i forhold til elevens «ikke-skolefaglige» hindre for læring.
  • Veilede og bistå elever innenfor psykososiale områder som f.eks: personlige vansker, hjemmeforhold, familie, nettverk, økonomi, boligforhold mm.
  • Gi skolen tilgang på en som har NAV blikket
  • Være skolens kontaktpunkt mot NAV
  • Bistå elever med søknader o.l. til NAV i egen og annen kommune. Skal følge opp alle elevene, uavhengig av bokommune.
  • Motivere til utdanning og deltakelse på samfunnsarenaer som gir opplevelse av mestring og tilhørighet
  • Bidra i tverrfaglig samarbeid både innenfor fylkeskommunen/skolen og i kommunen og NAV.
  • Bistå med informasjon/realitetsorientering om arbeidsmarkedet, jobbsøking og informasjon om NAV

Kontaktinformasjon:

kristin.ulveseth@Hedmark.org

Mobilnummer: 975 15 046