Elever møtte fylkestinget


Fylkestinget på skolebesøk

Fylkestinget i Hedmark fylke hadde skoledag på Hamar katedralskole mandag 27. februar, hvor de blant annet gikk gjennom tilstandsrapporten til de videregående skolene i fylket. Det er en årlig tradisjon at fylkestinget har et møte med skole som tema på en av de videregående skolene i Hedmark.

Elever møtte fylkestinget

Ungdomsbedrifter fikk anledning til å fortelle om sitt entreprenørskap til fylkestinget

Foto: Therese Antonsen

Første post på programmet var informasjon fra Tore Åsvestad, som er koordinator for entreprenørskap ved skolen. Tre av skolens ungdomsbedrifter fra Medier og kommunikasjon, Contra UB, Eventicon UB og Frameflip UB, presenterte sine forretningskonsepter. De kunne rapportere at de lærte mye, både mediefaglig og personlig, og at de fikk mulighet til å etablere et verdifullt nettverk i mediebransjen. Folk fra næringslivet melder tilbake at de får mye ut av samarbeidet med ungdomsbedriftene.

Fylkestinget

Politikerne i fylkestinget gikk deretter videre i programmet:

Kl. 10.20
Fylkesråd Aasa Gjestvang og fylkessjef Tore Gregersen: «Presentasjon av tilstandsrapporten for videregående opplæring 2015»
Kl. 11.20
Pause. 
Kl. 11.30
Professor Hans Bonesrønningen: «Sammenhengen mellom skolegang og samfunnsutvikling»
Kl. 12.30
Lunsj 
Kl. 13.15
Rektor Stig Johannessen: «Skolens arbeid med mobbing, nettmobbing og nettvett»
Kl. 13.35
Pause 
Kl. 13.45
Prosjektleder Arild Lishagen Myhre og assisterende rektor på Sentrum vgs Einar Olav Holøyen: «IKO-prosjektet i Hedmark (Identifisering, Kartlegging og Oppfølging)»
Kl. 14.15
Avdelingssjef Turid Borud og lærlingkoordinator Tove Spikkerud: «Formidlingsprosjektet»
Kl. 14.45
Slutt

Gjestvang

Foto: Therese Antonsen