Elev/foresatt / Kontaktlærere

Kontaktlærere

Publisert 14.09.2011 12:56,
Sist oppdatert 08.09.2016 11:31

Kontaktlærerne på Hamar katedralskole har ansvar for klassens arbeids- og læringsmiljø, med ukentlige møter hvor tema er undervisning, klassens sosiale liv og lignende temaer.

 Her er noen oppgavene til en kontaktlærer:

  • Sørge for felles planlegging og god kommunikasjon mellom klassens/gruppens lærere og elever, og samordning av IOP
  • Gjøre elevene kjent med ordensreglementet, eksamens- og prøvereglement m.m.
  • Ha ansvaret for fraværsføring og karakterprotokoll/karakterutskrifter
  • Følge opp den enkelte elevs fravær
  • Ha fortløpende uformell kontakt med elevene, følge opp elevsaker og eventuelt iverksette nødvendige tiltak
  • Avholde to formelle elevsamtaler i løpet av skoleåret og dokumentere at dette er gjennomført
  • Innkalle til og lede klasselærermøter og foreldremøter i samarbeid med avdelingsleder
  • Gjennomføre foreldresamtaler for elever i Vg1 og Vg2 i første halvår av skoleåret for elever som ikke er fylt 18 år
  • Underrette pedagogisk støtteavdeling/rådgiver/helsesøster når han/hun mener en elev trenger særskilt hjelp

 

Oversikt kontaktlærere 2016-2017
Navn Telefon Elevgruppe
Bergseng, Eli 907 85 216 1DHA
Jervan, Tone 901 69 966 1DHB
Hansen, Kari Lid 907 42 933 1DHC
Edvardsen, Harald 414 79 737 1EFA
Hannestad, Ingrid 908 29 818 1EFB
Rønning, Tage 412 44 768 1EFC
Wiksén, Jeppe 917 19 791 1MEA
Hanssen, Terje H 997 11 567 1MPA
Hemsøe, Oddvar 958 82 455 1SEA
Sætre, Pål 907 38 369 1SEB
Gabrielsen, Stein Hroar 992 65 942 1SEC
Martinsen, Rut Toril 415 79 261 1STA
Vikan, Edith Ulrikka 482 27 717 1STB
Thurmann-Nielsen, Ingeborg   1STC
Stensby, Line Søberg   1STD
Nybakken, Anne 920 50 465 1STE
Orskaug, Hulda Marie Røhne 975 10 376 1STF
Nyvold, Liv Brox 990 24 880 1STG
Lilleås, Sunniva Presthus 977 59 590 1STKD
Berg, Torbjørn 404 94 646 1STS
Nielsen, Ole Ingar 930 54 669 1TIA
Bakken, Eirik   1TIB
Eng, Kristian Jevanord 926 54 332 2DEA
Røseplass, Tormod 954 85 929 2DEB
Bjørnbakken, Unn Andri 481 88 197 2DTA
Sjaatil, Frøydis 970 76 137 2FRA
Roos, Anita Stafne 948 00 564 2FRB
Johansen, Eugen Nicolai 411 08 794 2ITA
Trollvik, Andreas 994 66 667 2IUA
Aaslund, Svein Erik 995 31 417 2KTA
Syljusveen, Jan 930 38 707 2KTB
Tollefsen, Tina 993 55 261 2MKA
Larssen, Steinar 417 60 115 2MKB
Åsvestad, Tore 959 26 750 2MKC
Danielsberg, Roar 951 21 103 2PIA
Bergan, Per Inge 476 61 597 2RLA
Hennie, Tove Margrete 416 20 833 2SFA
Hanssen, Lasse Preben 977 03 912 2SSA
Holland, Ann Kjersti 907 67 829 2STA
Kjernli, Fred Arild   2STB
Høilund, Anders Christian 918 77 284 2STC
Eikeland, Jane K Engh 934 60 965 2STD
Lømo, Kari Anne 916 03 525 2STE
Petershagen, Hans Jakob Norgård 454 02 084 2STF
Engen, Marit 970 90 204 2STG
Blostrupmoen, Tor Olav 905 21 038 3DEA
Fosheim, Per Erik 413 15 337 3DEB
Iversen, Inge Johan Riise 952 89 848 3IØA
Finstad, Anne 994 70 830 3MKA
Moldal, Ellen Margrete 907 65 226 3SFA
Vesterlid, Elisabet Sæter 905 09 249 3STA
Slettemeås, Bjørnar 916 30 691 3STB
Mengshoel, Martha 482 04 063 3STC
Stenersen, Tore 911 82 138 3STD
Vaagan, Stig 915 42 214 3STE
Bergh, Harald 922 86 255 3STF
Tørring, Solveig Bjorvand 996 97 180 3STG
Nordhagen, Johanne 402 27 047 3STH
Berg, Torbjørn 404 94 646 3STS
Murstad, Janne Hagen 481 84 420 GSA
Engebråten, Jan Toivo 907 19 523  GSB

 Kontaktlærere 2016-2017 15,79 kB