Elev/foresatt / Klage

Klage

Publisert 07.06.2012 11:16,
Sist oppdatert 17.03.2018 10:06

Klage på standpunktkarakter
Etter forskrift til Opplæringslovens kapittel 5, §5-1, er det klagerett på standpunktkarakterer, karakterer til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. Dette gjelder både standpunktkarakterer i fag, standpunktkarakter i orden, og standpunktkarakter i atferd. Klage sendes Hedmark fylkeskommune innen de frister som foreligger (se lenke til klageskjema under). Våren 2017 blir standpunktkarakterer i fag offentliggjort i
Skolearena den 10. juni og klagefrist er satt til 20. juni i fag. Klagefrist
for standpunktkarakter i orden eller atferd blir offentliggjort den 19. juni og
klagefrist er den 29. juni. NB! Merk at dette er frister som var gjeldene for våren 2017 - nye frister for klage vil bli lagt ut i løpet av mai 2018.
 
Klage på eksamenskarakter
Lenke til Forskrift til opplæringslov: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html    

Klage på karakterer skal sendes elektronisk. Du får tilgang til elektroniske klageskjemaer på hjemmesiden til Hedmark fylkeskommune:  

Klageskjema