Elev/foresatt / Klage

Klage

Publisert 07.06.2012 11:16,
Sist oppdatert 02.06.2016 12:01

Klage på standpunktkarakter
Etter forskrift til Opplæringslovens kapittel 5, §5-1, er det klagerett på standpunktkarakterer, karakterer til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. Dette gjelder både standpunktkarakterer i fag, standpunktkarakter i orden, og standpunktkarakter i atferd. Klage leveres/sendes Hamar katedralskole innen de frister som foreligger. Våren 2016 blir standpunktkarakterer i fag offentliggjort i Skolearena den 06. juni og klagefrist er satt til 15. juni kl. 12.00. i fag. Klagefrist for standpunktkarakter i orden eller atferd blir offentliggjort den 14. juni og klagefrist er den 24. juni.
 

Klage på eksamenskarakter

Lenke til Forskrift til opplæringslov: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html    Klage på eksamen: Se mappa "Eksamen" under "ELEV/FORESATT"