Elev/foresatt

Elev/foresatt

Publisert 12.09.2011 10:33,
Sist oppdatert 17.03.2018 08:11

Elevene på Hamar katedralskole har en rekke plikter og rettigheter, som skal følges opp av eleven selv, foresatte, lærere og administrasjon. I tillegg til en egen elevtjeneste på skolen, kan elever og foresatte henvende seg til en rekke fagpersoner ved skolen og i Hedmark fylkeskommue, for å få hjelp til ulike utfordringer knyttet til bl.a. utdanning, transport og helse.

Skolen ønsker å ha dialog med elevenes foresatte fra Vg 1 og oppover, slik at undervisningen kan bli så godt tilrettelagt som mulig. Foresattes primære kontakt med skolen er gjennom elevens kontaktlærer. Den dagen eleven fyller 18 år, vil skolen og skoleeier imidlertid henvende seg utelukkende til eleven, med mindre eleven på forhånd har godkjent at foresatte fortsatt skal ha innsyn i elevsaker.

Elever sitter og leser i skolens lesesal

Elevrådesstyret 2017/2018

Disse elevene er elevrepresentanter, og har jevnlig møter med administrasjonen på skolen med tanke på å gjøre skolen til et enda bedre sted å lære.