Besøk fra Goethe-Institut


Besøk fra Goethe-Institut

5. oktober var Andrea Kroner på besøk i fire tyskklasser på skolen, for å fortelle om tysk språk og kultur. 

Besøk fra Goethe-Institut

Goethe-Institut reiser rundt med sin kampanje: Slå til med tysk – Unterwegs mit Deutsch in Norwegen (Norge rundt med tysk). De ansatte ved instituttet ønsker å begeistre elevene med innovative metoder på alle alderstrinn og alle språknivåer.  

Andrea Kroner har et bredt faglig repertoar og med lek og moro tok hun med seg en liten bit av Tyskland inn i klasserommet. Kreativ språkanimasjon og handlingsorienterte aktiviteter inkluderte alle elevene i en workshop på en til to timer. To førsteklasser, tysk I og II og to andreklasser, tysk I og II hadde besøk i hver sin økt spredt utover hele skoledagen. Andrea Kroner fortalte ungdommene om Tyskland, Berlin, tradisjoner og fester i det tyskspråklige området. 

Andrea kommer trolig også tilbake til skolen en dag senere i høst, for å besøke flere tyskklasser, for tysklærerne ved skolen synes dette er  et spennende tilbud.

Goethe Instituts bil er lett å se på parkeringsplassen, siden den er full av tyske gloser. Her er lenke til nettsida deres: https://www.goethe.de/ins/no/no/spr/unt/ver/mdu.html

Tyske gloser klebet opp på en bil